top of page

REKABET KURULU’NDAN ECZA DEPOLARINA CEZALAR

Rekabet Kurulu (“Kurul”), ilaç üreticileri ile ecza depolarının aralarında anlaşarak fiyat belirlemeye ve değerinin üstünde satmaya yönelik davranışlar içinde bulunduğu iddialarını incelemiş, 01.07.2021 tarih ve 21-33/446-222 sayılı kararıyla (“Karar”) Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Gül Ecza Deposu”) ve Sonuç Ecza Deposu A.Ş.’ye (“Sonuç Ecza Deposu”) idari para cezası uygulamıştı. Kararın gerekçesi 28 Şubat 2022 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlandı.


Kararda, ilaç üreticileri Deva Holding A.Ş. (“Deva”) ve Haver Farma İlaç A.Ş. (“Haver”) ile Gül Ecza Deposu ve Sonuç Ecza Deposu’nun hastane satışlarında aralarında anlaşarak ilaçların değerinin üzerinde sattıkları ve Sonuç Ecza Deposu’nun yeniden satış fiyatlarının Gül Ecza Deposu tarafından belirlendiği şeklinde iki farklı ihlal iddiası incelenmiştir.


Kurul, ilaç üreticileri olan Deva ve Haver ile Gül Ecza Deposu ve Sonuç Ecza Deposu’nun hastanelere yaptıkları satışlarda aralarında anlaşarak ilaçların değerinin üzerinde sattıkları iddiasına yönelik olarak, Deva ve Haver ile ilgili herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığından, bu teşebbüsler hakkında bir ihlal tespiti yapılmamıştır. Öte yandan, Gül Ecza Deposu ve Sonuç Ecza Deposu çalışanları arasındaki bir WhatsApp yazışmasını dayanarak göstererek; özel bir hastaneye yapılan ilaç satışlarına ilişkin fiyat, satış ve pazarlama koşullarının birlikte belirlendiği gerekçesiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (“Kanun”) ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır. Önemle belirtmek gerekir ki, bahsi geçen WhatsApp yazışması dışında herhangi bir bilgi veya belge ihlale dayanak olarak gösterilmemiştir.


Sonuç Ecza Deposu’nun yeniden satış fiyatlarının Gül Ecza Deposu tarafından belirlendiği iddiasına ilişkin olarak ise; fiyatın uygulanmaması durumunda herhangi bir yaptırım veya şart öngörülmediği ve Gül Ecza Deposu'nun fiili olarak satış yapmadığı müşterilere yönelik uygulanacak fiyatları yeniden belirlemesi veya kontrol etmesinin ise iktisadi açıdan rasyonel olmadığı gerekçesiyle ilgili yazışmalarda geçen ifadelerin tavsiye niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, yeniden satış fiyatlarının belirlenmesinin şeklinde bir ihlal gerçekleştirilmediği sonucuna ulaşılmıştır.


Kararda geçen ve sektör paydaşlarını yakından ilgilendiren bir başka değerlendirme ise, teşebbüsler arasındaki mizan paylaşımları ile ilgilidir. Kararda; rakiplere ilişkin satım miktarları, ayrıntıları ile ciro bilgileri, satış rakamları, kapasite, pazarlama bütçesi, taşıdığı riskleri, yatırımlar, araştırma ve geliştirme harcamaları gibi bilgileri içeren ayrıntılı mizanların paylaşımının rekabet ihlali teşkil edebileceği ifade edilmiştir. Bununla beraber, Gül Ecza Deposu ve Sonuç Ecza Deposu’nun mizan paylaşımında bulundukları tarihlerde farklı kanallara satış yaptıkları (ihale kanalı ve eczane kanalı) ve bu nedenle ilgili tarihlerde rakip olmadıkları değerlendirilerek, mizan paylaşımıyla ilgili herhangi bir ihlal tespiti yapılmamıştır.


Soruşturma sonucunda, özel bir hastaneye yapılan ilaç satışlarına ilişkin fiyat, satış ve pazarlama koşullarının birlikte belirledikleri gerekçesiyle Gül Ecza Deposu’na yaklaşık 4.6 milyon TL ve Sonuç Ecza Deposu’na yaklaşık 1.4 milyon TL idari para cezası uygulanırken, Deva ve Haver’in herhangi bir ihlalde bulunmadıklarına karar verilmiştir.


Comments


bottom of page