top of page

DİJİTAL PAZARLAR & BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Son yıllarda, dijital pazarlar alanında tüm dünyada ve Türkiye'de yeni hukuki düzenlemeler yürürlüğe girmiş olup, bu hukuk dalı hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. İnce Legal olarak, e-ticaret uygulamaları ile çevrimiçi reklam ve aracılık hizmetlerini de kapsayacak şekilde dijital pazarlar alanında hukuki danışmanlık hizmeti veriyor, müvekkillerimizin ilgili mevzuata uyumluluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, yazılım ve teknoloji geliştirme, lisans sözleşmeleri ve teknoloji transfer sözleşmeleri ile telekomünikasyon ve elektronik haberleşme hukuku alanlarında da deneyim sahibiyiz. 

Dijital pazarlar ve bilgi teknolojileri alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • E-pazar yerleri

  • Çevrimiçi reklamcılık ve aracılık hizmetleri

  • Veri transferi ve ödeme sistemleri

  • Yazılım, teknoloji geliştirme, lisans ve teknoloji transfer sözleşmeleri

  • Telekomünikasyon ve elektronik haberleşme hukuku

  • Bilgi Teknolojileri  ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili kamu otoriteleri nezdindeki iş ve işlemler

  • Mevzuata uyum programları ve eğitim seminerleri

 

bottom of page