top of page

VERGİ HUKUKU

Uzman danışmanlarımız ile birlikte vergi incelemeleri ve tarhiyatları ile vergi uyuşmazlıklarını kapsayacak şekilde vergi hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunuyor, ayrıca müvekkillerimizi ilgili resmi kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde temsil ediyoruz. Vergi hukukuna yönelik hizmetlerimiz transfer fiyatlandırması ve varlık yönetimi alanlarını da kapsamaktadır. 

Vergi hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Vergi incelemeleri ve tarhiyat süreçleri

  • Vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar

  • Vergi yapılandırmaları ve vergi teşvikleri

  • Çalışanlara sağlanan haklar ve sigorta poliçelerinin vergi hukukuna ilişkin boyutları 

  • Transfer fiyatlandırması

  • Varlık yönetimi

 

bottom of page