top of page

VERİ KORUMA HUKUKU

Kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik alanına yönelik hizmetlerimiz, müvekkillerimizin sözleşme ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatla uyumlu hale getirilmesinin yanı sıra, kişisel verilerin aktarılması ve veri ihlal bildirimi süreçlerinin takip ve yönetimini de kapsamaktadır. 

Veri koruma hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Kişisel veri envanterinin çıkarılması ve veri toplama kanallarının belirlenmesi

  • Veri toplama ve veri işleme süreçleri

  • Sözleşmelerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatla uyumluluğunun sağlanması

  • Veri ihlal bildirimleri

  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdindeki tüm iş ve işlemler

  • Siber güvenlik suçları

  • Uyum programları ve eğitim seminerleri

 

bottom of page