top of page

KAMU İHALE HUKUKU

Kamu ihale hukuku alanında, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize teklif verilmesinden başlayıp sözleşme imzalanmasına kadar olan süreçte ve sözleşmelerden doğan çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak her türlü hizmeti vermekteyiz.

Kamu ihale hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • İhale şartname ve sözleşmeleri üzerindeki detaylı inceleme (due diligence) ve hukuki risk analizi çalışmaları

  • İhale sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklardaki şikâyet ve itirazen şikâyet süreçleri 

  • Kamu ihalelerine ilişkin uyuşmazlık çözümü süreçleri

  • Mevzuata uyum çalışmaları

 

bottom of page