top of page

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN REKABET HUKUKUNA YANSIMALARI” BAŞLIKLI ÇALIŞMA YAYIMLANDIRekabet Kurumu’nun (“Kurum”) 18.04.2023 tarihinde internet sitesinde yayımladığı açıklama ile “Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları” başlıklı çalışmanın (“Çalışma”) yayımlandığı duyurulmuştur.


Kurum uzmanları tarafından hazırlanan Çalışmanın, geçtiğimiz aylarda kamuoyu görüşüne açılan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme Taslağında yer alan düzenlemelere dayanak teşkil eden rekabetçi endişelerin ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin detaylarıyla açıklandığı görülmektedir.


Çalışmada şu konulara değinildiği görülmektedir:


 • Dijitalleşmenin iş modelleri ve iş yapış yöntemlerinde yol açtığı değişiklikler


 • Tüketici ve firmaların dijitalleşme ile dönüşen eğilim ve davranışları


 • Türkiye’deki dijitalleşme sürecinin mevcut durum ve potansiyeline ilişkin temel göstergeler


 • Dijitalleşmenin getirdiği rekabet sorunları


 • Rekabet Kurulu’nun dijital pazarları konu alan inceleme ve kararları


 • Dijital pazarlardaki rekabet sorunlarına yönelik olarak farklı ülkelerdeki rekabet otoritelerinin çalışma, düzenleme ve uygulamaları


 • Dijital pazarlarda mevcut olan rekabet endişeleri ile bu pazarlarda gözlenen olası rekabet ihlalleri


 • Temel platform hizmetlerine ilişkin olarak pazarlardan elde edilen görüşler


 • Dijital piyasalara dönük düzenleme ayağında duyulan ihtiyaçlar ve bunların gerekçeleriAyrıca, Çalışmada yer alan “Dijital Pazarlarda Gözlemlenen Olası Rekabet İhlalleri” başlığı altında şu ihlal türlerine yer verilmiş ve bunlara ilişkin rekabetçi endişeler açıklanmıştır:


 • Verinin toplanması, işlenmesi ve kullanılması


 • Veri taşınabilirliği ve birlikte işlerlik


 • Kendini (ürün/hizmetini) kayırma ve/veya ön plana çıkarma


 • Bağlama ve paket satış uygulamaları


 • Münhasırlık ve en çok kayrılan müşteri koşulu uygulamaları ile haksız sözleşme şartları


 • Şeffaflık eksikliği


 • Birleşme devralma işlemlerine yönelik endişeler

Comments


bottom of page