top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR


Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (“Değişiklik Kararı”), 16.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


25.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Değişiklik Kararı ile yapılan başlıca artış ve değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.

 

  • Ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları ile fiyat baremleri yeniden tespit edilmiştir:  • Değişiklik Kararı ile, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 3. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu fıkra ile; Fiyat Değerlendirme Komisyonunun, sürdürülebilir sağlık hizmet sunumunu sağlamak üzere toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat faaliyetlerini etkileyen veya etkileyeceği öngörülen tedarik problemlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun daveti üzerine toplanarak resen karar alabileceği düzenlenmiştir.  


  • Son olarak, Değişiklik Kararı ile, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2023 yılı Aralık ayında %25 oranında artırılarak 17.5483 TL olarak belirlenmiştir.

bottom of page