top of page

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Ticari uyuşmazlıklar başta olmak üzere; özel hukuk ve idare hukukuna ilişkin arabuluculuk, dava ve tahkim süreçlerinin tüm aşamalarında müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizin ticari faaliyetlerine ilişkin uyuşmazlıkların yanı sıra, bireysel nitelikli uyuşmazlıklarda da müvekkillerimize kapsayıcı bir hizmet sunuyoruz.

 

Uyuşmazlık çözümü alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Ticari uyuşmazlıklara ilişkin ulusal ve uluslararası boyutlardaki davalar

  • Ulusal ve uluslararası tahkim yargılamaları ile zorunlu veya ihtiyari arabuluculuk süreçleri

  • İdari yargı süreçleri

  • İcra ve iflas hukuku

  • Spor hukukuna ilişkin olarak uyuşmazlık çözüm kurulları ve tahkim heyetleri nezdindeki yargılamalar

  • Sözleşmeler, gayrimenkul, beyaz yaka suçları, aile ve miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar

 

bottom of page