top of page

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin olarak işverenlere, işçilere ve memurlara yönelik olarak tüm uyuşmazlık çözümü aşamalarını kapsayacak şekilde stratejik danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Sosyal güvenlik hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • İşverenlerin sosyal güvenlik hukuku mevzuatından kaynaklanan yükümlülük ve borçları

  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdindeki iş ve işlemleri

  • Yurtdışı hizmet borçlanmalarına ilişkin emeklilik süreçleri

  • Memur emeklilerinin yanlış ek gösterge ve tazminat tespiti sebebiyle uğradıkları hak kayıplarına ilişkin talepler

  • Kadrosu kaldırılan memur emeklileri

  • Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken emekliye ayrılanlar

 

bottom of page