top of page

SAVUNMA SANAYİİ & HAVACILIK

Savunma sanayii ve havacılık alanı kompleks yapısı ve mevzuatıyla özel uzmanlık gerektirmektedir. İnce Legal olarak, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren müvekkillerimize gerek sözleşmelerin hazırlanmasında, gerekse de projelerin uygulanması süreçlerinde hukuki destek sağlıyoruz. 

Savunma sanayii ve havacılık alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Ulusal ve uluslararası nitelikteki sözleşmeler

  • Fikri ve sınai hakları, teknoloji transferi ve lisanslar

  • İhracat ve ithalat süreçleri

  • Uyuşmazlık çözüm süreçleri

  • İlgili kamu kurumları nezdindeki iş ve işlemler

  • Uluslararası ticari yaptırımlar

  • Mevzuata uyum çalışmaları

 

bottom of page