top of page

SAĞLIK & İLAÇ HUKUKU

Sağlık, ilaç ve tıbbi cihaz hukuku temel uzmanlık alanlarımız arasında yer almaktadır. Engin sektörel ve hukuki bilgi birikimine sahip danışmanlarımız ile birlikte bu alana ilişkin olarak oldukça kapsayıcı hizmetler sunmakta; ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile hastanelere, hekimler ve diğer gerçek veya tüzel kişilere danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca, ilgili kamu otoriteleri ile mahkemeler nezdinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Sağlık ve ilaç hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

 

  • İlaç ve tıbbi malzemeler ile tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerine yönelik geri ödeme ve fiyatlandırma süreçleri

  • Sağlık kurum ve kuruluşlarının kuruluş izinleri, ruhsat süreçleri ile birleşme ve devir süreçleri

  • İlaç ve tıbbi cihaz ihaleleri

  • İlaç ve tıbbi cihaz tedarikine ilişkin sözleşmeler

  • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında pazara erişimi

  • Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile hekimler arasındaki hizmet alım sözleşmeleri

  • Hasta hakları

  • Sağlık turizmi 

  • Malpraktis davaları

 

bottom of page