top of page

İŞ HUKUKU

İş hukuku temel uzmanlık alanlarımız arasında yer almaktadır. Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş hukukuna yönelik strateji ve politikaların geliştirilmesi ve uyuşmazlık aşaması da dahil olmak üzere; müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin tüm konularda hizmet veriyoruz.

İş hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması

  • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri

  • Gizlilik, rekabet etmeme koşulları ve fikri mülkiyet hakları

  • İş sözleşmelerinin feshi

  • İşverenlerin ve işçilerin hak, görev ve yükümlülükleri

  • Mahkemeler ve arabulucular nezdindeki uyuşmazlık çözümü süreçleri

  • İş sağlığı ve güvenliği

 

bottom of page