top of page

YARGITAY’IN ÇİÇEK SEPETİ KARARI: ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR AYIPLI MALDAN SORUMLU DEĞİLDİR

25 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin (“Daire”) 2021/4000 Esas ve 2021/11403 Karar sayılı kararı (“Karar”) yayımlandı. Karar, aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ortamlarda satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin sorumluluğu bakımından önemli değerlendirmeler içermektedir.


Karara konu olayda, www.ciceksepeti.com (“Çiçek Sepeti”) platformunu kullanarak bir pastaneden sipariş ettiği truf paketinden sigara izmariti çıkan bir kullanıcı bedel iadesi talebiyle tüketici hakem heyetine başvurmuştur. Kullanıcının talebinin kabul edilmesi üzerine Çiçek Sepeti ilk derece mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuş olup, Çiçek Sepeti’nin ayıplı üründen sorumlu olduğu ve ürünü tedarik eden firma ile Çiçek Sepeti arasındaki rücu ilişkisinin tüketiciyi bağlamayacağı gerekçesiyle itiraz reddedilmiştir.


Bunun üzerine Daire’ye intikal eden uyuşmazlıkta, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9. maddesine ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesine atıfta bulunan Daire;


· Uyuşmazlığın elektronik ortamda alışverişi gerçekleşen bir ürünün ayıplı olmasından dolayı doğduğunu,

· Davacı Çiçek Sepeti’nin aracı hizmet sağlayıcısı konumunda olduğunu,

· Çiçek Sepeti’nin bir aracı hizmet sağlayıcı olarak hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmekle yükümlü olmadığını,


ifade ederek aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ortamlarda satışa sunulan ürünlerin ayıplı olmasından dolayı sorumlu olmadığı yönünde karar tesis etmiş ve ilk derece mahkemesinin kararını kanun yararına bozmuştur.


Bu çerçevede, Kararın aracı hizmet sağlayıcıların faaliyetleri ve elektronik ortamlarda satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin sorumlulukları bakımından emsal nitelikte olduğu ve gelecekteki tüketici hakem heyeti ve mahkeme kararlarına da yön vereceği düşünülmektedir.

Comments


bottom of page