top of page

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINA ALINDIBilindiği üzere, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik 2022 yılının başında yürürlüğe girmişti. “Teletıp Yönetmeliği” olarak da bilinen ve ülkemizdeki dijital sağlık uygulamaları bakımından önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilen bu düzenleme, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayalı olarak sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.


21 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile ise uzaktan sağlık hizmetleri sunumuna ilişkin tanım ve ödeme esasları Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (“SUT”) kapsamına dahil edildi.


İlk olarak, Değişiklik Tebliği ile, “Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri” başlıklı ve 2.1.1.B. numaralı alt madde SUT’a eklendi.Bu alt madde ile, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri tanımı Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmeliğe atıf yapılmak suretiyle SUT’a kazandırılmış oldu.


İkinci olarak ise, Değişiklik Tebliği ile SUT’a eklenen “Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinde ödeme” alt maddesi uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ödeme esasları düzenlenmektedir. Bu alt madde ile getirilen başlıca düzenlemeler şu şekildedir:


  • Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinde tüm branşlarca sunulan sağlık hizmetleri bedelleri SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “520032 Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri” işlem kodundan faturalandırılacaktır. Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapıldığında “520032” işlem puanı bedelinin iki katı olarak faturalandırılacaktır.

  • Aynı sağlık hizmeti sunucusunda aynı hasta için günde en fazla bir adet “uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmeti” bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından karşılanacaktır.

  • Uzaktan sağlık hizmeti sunumu kapsamında ilaç reçete edilmesi halinde bu ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

  • SGK’ya fatura edilen “uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinde” başvuru sayısı sağlık hizmeti sunucusuna gün içindeki acil servis başvuruları hariç olmak üzere tüm branşlarda ayaktan başvuru sayısı toplamının %15’ini geçemeyecektir.Sonuç olarak, uygulaması giderek yaygınlaşan teletıp hizmetleri SUT kapsamına alındığı gibi, SUT ile Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmeliğin paralelliği de sağlanmış oldu.

Comments


bottom of page