top of page

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 10 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile hangi hususların düzenlendiği aşağıda özetlenmektedir.


Nihai amacının “sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayanılarak sunulması” olduğu vurgulanan Yönetmelik; öncelikli olarak, uzaktan sağlık hizmetlerinin sunulacağı yazılıma ilişkin teknik şart ve yükümlülükleri, hangi sağlık hizmetlerin uzaktan sunulabileceğini ve faaliyet izin süreçlerini düzenlemektedir.


Yönetmeliğin ilerleyen maddelerinde ise uzaktan sağlık hizmet sunumunun niteliklerine ve yürütülmesine ilişkin olarak hastanın bilgilendirilmesi, kimlik doğrulama, uzaktan sağlık hizmetini alanların sağlık meslek mensuplarını bilgilendirme yükümlülükleri, kişisel verilerin korunması, uzaktan sağlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin kayıt ve Sağlık Bakanlığı’na yapılan bildirimler gibi hususlara yer verilmiştir.


Yönetmelikte, ayrıca, uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin birtakım yasak ve sınırlamalar getirilmiş olup uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık kurum ve kuruluşlarının, ilgili mevzuatı çerçevesinde uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verebileceği düzenlenmektedir.

Son olarak, uzaktan sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık kurum ve Yönetmeliğin yayım tarihi itibarıyla en geç altı ay içerisinde uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

コメント


bottom of page