top of page

TÜRKİYE SAĞLIK VADİSİNİN KURULUŞU İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI.25.05.2024 tarihinde Resmi Gazete’de 160 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) yayımlandı.


Kararname ile, sağlık alanındaki eğitim, araştırma, geliştirme, biyoteknoloji ve bilişim kapasitesinin artırılması kapsamında, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında AR-GE, klinik araştırmalar ve üretim hazırlık aşamalarını içeren entegre bir sağlık sisteminin oluşturulması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bünyesindeki prototip üretim alanları, büyük veri araştırmaları merkezi ile mükemmeliyet merkezlerinde girişimciler, araştırmacılar, akademisyenler başta olmak üzere sektör temsilcilerine hizmet sunmak ve bu amaçla Türkiye Sağlık Vadisi adıyla belirlenen alanı işletmek ve yönetmek üzere Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından bir şirket kurulacağı düzenleniyor.


Bilindiği üzere; yakın zamanda Avrupa Birliği Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi de elektronik sağlık verilerinin sağlık hizmeti sunumu temel amacıyla kullanımı, sağlık hizmetleri sunumunda kullanılan kayıt sistemleri ve uygulamaların rejimi, sağlık verilerinin araştırma, inovasyon, politika ve regülasyon yapımı gibi ikincil alanlarda kullanımını ve kurulması öngörülen Avrupa Sağlık Veri Alanı Kurulu gibi konularda düzenlemeler getiren Avrupa Sağlık Veri Alanı Tüzüğü Teklifi (European Health Data Space) üzerinde mutabakata varmıştı.


Türkiye Sağlık Vadisinin ülkemizdeki dijital sağlık ekosisteminin gelişimi ile yerelleşmesini desteklemesi ve kamu kuruluşları dışındaki sektör paydaşlarını da kapsaması bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.


Kararnameye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Comments


bottom of page