top of page

REKABET KURUMU’NDAN BURSA VE SAMSUN’DAKİ ÖZEL HASTANELERE CEZALAR

Rekabet Kurumu, 2 Mart 2022 tarihli duyurusu ile bazı özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirledikleri ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferinin engellendiği iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmanın (“Soruşturma”) sonuçlandığını açıkladı. Bursa ve Samsun illerinde faaliyet gösteren bazı özel hastanelere yönelik olarak yürütülen Soruşturma sonucunda, toplamda yaklaşık 58 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.


Duyuruda yer alan kısa karara bakıldığında üç ayrı ihlal tespiti yapıldığı görülmektedir.


İlk olarak, Bursa ve Samsun illerinin ikisinde de bazı hastanelerin aralarında anlaşmak suretiyle fiyat tespiti yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı görülmektedir. Bu davranışlar Rekabet Kurulu (“Kurul”) kartel olarak değerlendirilmiş olup teşebbüslere fiyat tespiti nedeniyle toplamda yaklaşık 13 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.


İkinci olarak, çalışanlara verilecek maaşların skalalarını belirlemek ve hastanelerin birbirinden çalışan transfer etmemesine yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle işgücü piyasasındaki rekabeti kısıtlayıcı davranışlar nedeniyle yaklaşık 43 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığı görülmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, Kurul’un bu değerlendirmesiyle işgücü pazarına yönelik bir ihlal de kartel olarak nitelendirilmiş olup işgücü pazarına yönelik açılan ilk soruşturma da idari para cezası ile sonuçlanmış oldu.


Son olarak, Bursa ilinde faaliyet gösteren bazı hastaneler ile Bursa Özel Sağlık Kuruluşları Derneği’nin rekabete hassas bilgi değişimi yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 1.4 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul, bu ihlali “diğer ihlaller” kategorisinde değerlendirmiştir.


Gerekçeli kararın açıklanması ve olası dava süreçlerinin başlaması ile; Kararın kartel değerlendirmeleri, işgücü pazarı ve teşebbüslerin ekonomik bütünlüğüne yönelik tartışmaların da ortaya çıkacağını düşünmekteyiz.

Commentaires


bottom of page