top of page

REKABET KURUMU, MOBİL EKOSİSTEMLERE YÖNELİK SEKTÖR İNCELEMESİ BAŞLATTIRekabet Kurumu, 12 Nisan 2023 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuru ile Mobil Ekosistemlere Yönelik Sektör İncelemesinin başlatıldığını duyurdu.


Yapılan duyuruda, günümüzde internete erişimde ilk akla gelen mobil akıllı cihazların; geniş ürün, içerik ve hizmet yelpazesine hızlı ve kolay erişim sağlayarak insan yaşamında temel bir rol oynadığı ve tüketici refahı üzerinde doğrudan etkilere sahip olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, mobil ekosistemlerin doğurduğu başlıca rekabetçi endişe ve riskler şu şekilde belirtilmiştir:


  • Mobil ekosistemi oluşturan işletim sistemleri, uygulamalar, uygulama mağazaları vb. her bir bileşenin birbiriyle yakın ilişkili olması,


  • Büyük veri avantajına ve ağ etkilerine bağlı olarak pazar gücüne sahip olan oyuncuların mobil ekosistemlerde birçok alt pazarda eş zamanlı faaliyet göstermesi,


  • Farklı alt pazarlarda faaliyet gösteren oyuncular nedeniyle rakip ürünler/hizmetler açısından dışlayıcı etkilerin doğması, tüketici tercihlerinin sınırlanması ve inovasyon rekabetinin olumsuz etkilenmesi gibi riskler.


Bu doğrultuda, Rekabet Kurumu tarafından, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi ile mobil ekosistemlerin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılmasının ve bunlara dayanılarak etkin politikaların kurgulanmasının hedeflendiği ifade edilmiştir.


İlgili duyuruya bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Commentaires


bottom of page