top of page

REKABET KURULU’NDAN YERİNDE İNCELEMERE İLİŞKİN ÖNEMLİ KARAR26 Eylül 2022 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde Yeni Mağazalık A.Ş. (“A101”) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde inceleme ile ilgili olarak verilen 23 Haziran 2022 tarih ve 22-28/464-187 sayılı Rekabet Kurulu (“Kurul”) kararının (“Karar”) gerekçesi yayımlanmıştır. Anılan Karar, son zamanlarda Kurul’un sıklıkla değerlendirdiği yerinde incelemenin engellenmesi konusu bakımından önemli bir içtihat teşkil etmektedir.


Kararda yer verilen değerlendirmede; yerinde inceleme başladıktan sonra çalışanların telefonlarındaki verileri sildiği yönünde şüphe oluştuğu, ancak adli bilişim cihazları vasıtasıyla yapılan incelemelerde WhatsApp uygulamasının yerinde inceleme başladıktan sonra silindiğine dair herhangi bir log kaydı tespit edilemediği belirtilmiştir. Ayrıca; A101 çalışanlarından birinin iş için kullandığı telefondan özel yazışmalarını sildiğine yönelik ifadesi tutanağa geçirildiği, ancak söz konusu silme işleminin yerinde inceleme başladıktan sonra mı gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilemediği vurgulanarak A101 hakkında herhangi bir idari para cezası uygulanmamıştır.


Öte yandan, iki Kurul üyesi tarafından karara ilişkin olarak oldukça kapsamlı bir karşı görüş yazısı yazıldığı da görülmektedir. Karşı görüş yazısında özetle; dosyada WhatsApp uygulamasının yerinde inceleme sırasında silindiğine dair çok sayıda somut delil bulunduğu, “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesinin dosya kapsamında geçerli olamayacağı ve yerleşik Kurul ve Mahkeme içtihatları uyarınca A101’in yerinde incelemeyi engellediğinin kabul edilmesinin gerektiği ifade edilmiştir.


Karar, yerinde incelemenin engellenmesi davranışının incelendiği dosyalar bakımından önemli bir emsal teşkil etmektedir. Nitekim, Kurul, daha önceki kararlarında verilerin yerinde inceleme sırasında silinip silinmediğinin tespit edilemediği durumlarda takdir yetkisini teşebbüsler aleyhine kullanıyordu. Ancak, Kararda iki Kurul üyesi tarafından karşı görüş bulunması ve konuya ilişkin Kurul içtihatlarının yeknesaklık kazanmaması nedeniyle, konuya ilişkin tartışmaların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği düşünülmektedir.

Comentários


bottom of page