top of page

REKABET KURULU, META HAKKINDA GEÇİCİ TEDBİR KARARI VERDİ.

Rekabet Kurumu (“Kurum”), 18.03.2024 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuru ile Meta Platforms, Inc (“Meta”) hakkında Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildiğini açıkladı.


           Kurum tarafından başlatılan soruşturma kapsamında,


  • Meta’nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu,

  • Meta’nın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin reklamverenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hale getirdiği,

  • Bu durumun, Meta’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu,

  • Ayrıca, Meta’nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, Meta’nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı,


tespit edilerek, Meta’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirilmiştir.

           

Bilindiği üzere, Rekabet Kurulu tarafından yakın zamanda karara bağlanan Meta hakkındaki başka bir soruşturma sonucunda Meta’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespit edilmişti. Bu kapsamda, teşebbüse veri birleştirme uygulamalarına ilişkin birtakım yükümlülükler getirilmişti. Benzer şekilde, anılan soruşturma sürecinin başında da veri birleştirme uygulamaları nedeniyle Meta’ya geçici tedbir uygulanmasına karar verilmişti. Nitekim, geçtiğimiz haftalarda Meta’ya bu soruşturma ile getirilen yükümlülüklere uyulmadığı gerekçesiyle de 2 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere, Meta tarafından önerilecek uyum tedbirinin Kurum kayıtlarına girmesine kadar geçen her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.


            Sonuç olarak, Kurum’un veri birleştirme uygulamalarını dijital pazarlardaki önemli rekabet sorunlarından biri olarak değerlendirmesine ve bu rekabet sorununa geç müdahale edilmesi halinde telafisi mümkün olmayan sonuçların doğma ihtimalinin yüksek olduğuna yönelik yaklaşımının sürdüğü ve kendisine bahşedilen en önemli müdahale araçlarından biri olan geçici tedbir kararı alma yetkisine bir kere daha başvurduğu görülmüştür.

Comments


bottom of page