top of page

REKABET KURULU, BSH’NİN BAYİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ PAZARYERİ SATIŞLARINI YASAKLAMASINA İZİN VERMEDİ

Rekabet Kurulu (“Kurul”), BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit/muafiyet tanınması talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin verdiği 16.12.2021 tarih ve 21-61/858-423 sayılı kararın (“Karar”) gerekçesini geçtiğimiz hafta yayımladı. Daha önce genel olarak internet satışlarına ilişkin olarak verilen Kurul kararlarından farklı olarak, doğrudan çevrimiçi pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen satışları inceleyen Karar oldukça önemli bir emsal teşkil ediyor. Bu çerçevede, Kararın öne çıkan noktaları aşağıda özetlenmiştir.


BSH’nin başvurusuna konu sirkülerin, Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz’da yer verilen “eşdeğerlik prensibi”nin ihlal ettiği ve seçici dağıtım sistemi üyelerinin son kullanıcılara yapacakları aktif ve pasif satışların kısıtlanması olarak nitelendirilebileceğini ve bu sebeple söz konusu sirkülere grup muafiyeti tanınamayacağı tespitinde bulunan Karar;


· BSH’ın etkinlik kazanımına yönelik açıklamalarının bedavacılığı önlemeye, dağıtım sisteminin etkinliğini ve marka imajını korumaya çalışma amacına hizmet etmediği,


· Pazaryerlerinden yapılan satışların yasaklanmasının, internet üzerinden alışverişin yaygın bir şekilde kullanıldığı günümüzde tüketici faydası sağlamaktan uzak olduğu,


· Çevrim içi platformlarda yetkili satıcıların satışlarının tamamen yasaklanmasının marka içi ve markalar arası rekabeti azaltabileceği, pazara girişleri engelleyebileceği ve yetkili satıcıların internet kanalının önemli bir kısmına erişimini engelleyeceği ve piyasadaki rekabeti görece küçük ve zayıf teşebbüsler aleyhine bozabileceği için rekabeti olumsuz etkileyebileceği,


· BSH’ın söz konusu sirküleri uygulama amacına ulaşmak için alternatif başkaca yollar bulunduğu ve bahsedilen yasağın sağlayıcıların BSH’nin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını kontrol altında tutmasını da kolaylaştırabileceği,


değerlendirmelerinde bulunarak bildirime konu sirkülerde yer alan kısıtlamaya bireysel muafiyet tanınamayacağı sonucuna ulaşmıştır.


Kararda ayrıca, bayilik sözleşmeleri ile seçici dağıtım sistemi üyesi olan bayilere getirilen “son kullanıcılara aktif satış yasağı”, “münhasır müşteri tahsisi” ve “tek elden satın alım yükümlülüğü” kısıtlamalarının da grup muafiyetinden ve bireysel muafiyetten faydalanamayacağı ifade edilmiştir. Öte yandan, elektromarket sözleşmesi ile Mediamarkt’a getirilen “internetten yapılacak satışlarda önceden BSH’dan izin alınması şartı” kısıtlamasının da grup muafiyetinden yararlanamayacağına karar verilmiştir.

Comments


bottom of page