top of page

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
(14 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler ile aşağıda yer alan düzenlemelerin bazılarının yürürlüğe girme tarihi değiştirilmiştir. Buna binaen, yazımız da güncellenmiştir.)


Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 23 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan düzenlemeler ile, yakın zamanda kapsamlı hükümler eklenen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile paralelliğin sağlandığı ve başka önemli konulara ilişkin hükümlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine (“Yönetmelik”) kazandırıldığı görülmektedir.


Bu kapsamda; Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen başlıca yenilikler şunlardır:


  • Aracı hizmet sağlayıcı ve platform tanımlarına yer verilmiştir.


  • Aracı hizmet sağlayıcılar; tüketiciyi ön bilgilendirme, ön bilgilerin teyidi, eksik bilgilendirme, cayma hakkının kullanımı, tüketiciye yönelik bedel iadesi gibi yükümlülüklerden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur.


  • Yönetmeliğe “Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri” başlıklı 12/A maddesi eklenmiş olup, madde doğrultusunda aracı hizmet sağlayıcılara çeşitli yükümlülükler getirilmiştir.


  • Tüketici tarafından cayma hakkının kullanıldığı durumlarda, iade masrafının tüketici tarafından karşılanacağı, ancak ayıplı mal teslim edilmesi durumunda tüketicinin bu masraftan sorumlu tutulamayacağı düzenlenmiştir.


  • Aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar hariç bedelin tüketiciye iade edilmesinde satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu hale getirilmiştir.


  • Tüketicinin cayma hakkı kullanımının istisnalarına, tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler eklenmiştir.


  • Aracı hizmet sağlayıcılar, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde tüketicinin cayma formunu ya da cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemi kurmak ve tüketicinin iletmiş olduğu cayma beyanının kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmekle mükellef kılınmıştır.


  • Tüketicilerin cayma hakkını kullandığı malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirilmiş kişiye gönderme süresi olan 10 gün, 14 gün olarak değiştirilmiştir.


Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin hükümler ile cayma hakkı kapsamındaki iade sürecine ve cayma hakkının istisnalarına ilişkin hükümler 1 Ocak 2024 tarihinde, diğer hükümler ise 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.


Comments


bottom of page