top of page

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNİN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ ERTELENDİ04.11.2023 tarihli Resmi Gazetede, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine (‘’Yönetmelik’’) “Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici Madde 1 eklenmiştir.


Anılan değişiklik ile, 23.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenen hükümlerin yürürlük tarihi 01.01.2025 olarak değiştirilmiştir.


Bu çerçevede;


  • Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde iade tutarının hangi tarafça karşılanacağına ve öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile ürünün iade edilmesi halinde iade masrafının tüketici tarafından karşılanacağına ilişkin bilgilendirmenin ön bilgilendirme metninde yer alması zorunluluğuna ilişkin düzenleme,


  • Yönetmeliğin, cayma hakkının kullanımı kapsamında satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 12. maddesi,


  • Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde masrafların iadesinin ne şekilde yapılacağına ilişkin düzenleme,


  • Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ürünün tüketici tarafından 14 gün içerisinde satıcıya iade edilmek üzere gönderilmesi zorunluluğuna ilişkin düzenleme,


  • Ön bilgilendirmede iade masraflarının tüketiciye ait olduğu kararlaştırılmış olsa dahi malın ayıplı olması halinde iade masraflarından tüketicinin sorumlu tutulamayacağına ilişkin düzenleme,


  • Cayma hakkının istisnaları arasına “Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmelerin, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerin, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmelerin, tanıtıma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen ürünlerden kurulum veya montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerin” eklenmesini öngören ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, bu sözleşmelerde cayma hakkının kullanılmayacağına ilişkin düzenleme,

01.01.2025 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup, bu konular bakımından Yönetmelikte 23.08.2022 tarihinde yapılan değişikliklerden önce yürürlükte olan hükümler uygulanacaktır.


Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yürürlük tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Comentarios


bottom of page