top of page

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU İLE REKABET KURUMU ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI26.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan duyurular ile, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (‘’KVKK’’) ve Rekabet Kurumu (‘’RK’’) arasında İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolünün (‘’Protokol’’) imzalandığı açıklanmıştır.


KVKK’nın ve RK’nın internet sitelerinde yayımlanan duyurularda; veriye dayalı teknolojilerin ve dijital ekonominin gelişmesiyle birlikte, ilgili pazarlardaki rekabet ve rekabetin ve kişisel verilerin korunması bakımından önemli endişeler doğduğu belirtilerek iki otorite arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekilmiştir.


Bu kapsamda; KVKK ve RK arasındaki Protokol ile;


  • İki otoritenin de görev alanına giren gelişmekte olan ve hızlı ve etkin müdahale edilmemesi halinde telafi edilemez zararlara yol açabilecek nitelikteki alanlarda ortak çalışmalar yürütmek,


  • Özellikle dijital pazarlarda kişisel verilerin ve rekabetin korunması bakımından kullanıcılar nezdinde farkındalığı artırmak ve her iki hukuk alanını da ilgilendiren uygulamalar bakımından teşebbüslere ortak mesaj iletmek amacıyla her iki kurumun işbirliğiyle raporlar yayımlamak,


  • KVKK’nın “Çarşamba Seminerleri” ve/veya RK’nın “Perşembe Konferansları” kapsamında ortak sunum ve tartışma programları düzenlemek,


  • İlgili otoritelerin görev alanlarına ilişkin uzmanlık bilgilerini ve tecrübelerini birbirleriyle paylaştığı eğitimler düzenleme,


  • İlgili otoritelerin düzenlediği ve/veya katıldığı ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerde ortak konuları istişare etmek, otoritelerin kendi alanlarına giren konularda bu etkinliklere destek vermek


gibi aktif işbirliğine yönelik çalışmalara başvurulması hususunda anlaşılmıştır.


KVKK ve RK, bu protokol ve yukarıda aktarılan çalışmalar ile, rekabet ortamının korunmasını ve tüketicilerin kişisel verilerinin üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesini hedeflemektedir.


Comments


bottom of page