top of page

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNDA DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI ARTTIRILDIKişisel Verileri Koruma Kurumu 05.01.2024 tarihinde resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 18. maddesinde düzenlenen idari para cezası tutarlarının, Kabahatler Kanunu’nun ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırıldığını ilan etmiştir.


Kanun’un 18. Maddesinde düzenlenen idari para cezalarının 2023 yılındaki tutarları ile 2024 yılı itibarıyla geçerli olan tutarları aşağıdaki gibidir: 

Buna göre, 01.01.2024 tarihi itibarıyla geçerli olan idari para cezası tutarları, önceki sene için belirlenen idari para cezası tutarlarına göre yeniden değerleme oranı olan %58,46 oranında arttırılmıştır.


Comments


bottom of page