top of page

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI“Sekizinci Yargı Paketi” olarak bilinen ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (“KVKK”) önemli değişiklikler yapılmasını öngören Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, KVKK'nın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlu hale getirilmesini amaçlayan değişiklikler yasalaşmış oldu.


Buna göre, ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunda paylaştığımız yazıda da belirttiğimiz üzere, KVKK’da yapılan başlıca değişiklikler kısaca şu şekildedir:


  • KVKK’nın 6. maddesinde düzenlenen “özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilmiştir.


  • KVKK’nın 9. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için yeni bir sistem kurulmuştur.

  • İlgili veri sorumlusunun veya veri işleyenin kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin standart sözleşmeleri beş iş günü içinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirimde bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

  • İdare mahkemeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı açılacak davalarda tek yargı makamı olarak görevlendirilmiştir.

 

01.06.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu değişikliklere ilişkin detaylı bilgiler içeren önceki yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

Commentaires


bottom of page