top of page

KARTELLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTİF İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI


16.12.2023 tarihinde Rekabet Kurumu (‘’Kurum’’) tarafından Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik, “Pişmanlık Yönetmeliği” olarak da bilinmektedir.


Bu kapsamda, geçtiğimiz haftalarda Kurumun kamuoyu görüşüne açtığı Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağında önemli bir değişiklik yapılmadan Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu görülmektedir.


Yönetmelik yayım günü olan 16.12.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup mülga Yönetmelik hükümlerine göre yapılan başlıca değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:

 

  • Esasen bir delil elde etme yöntemi olan aktif işbirliği müessesesi ile alternatif dosya sonuçlandırma usulü olan uzlaşma müessesesi arasında belirgin bir ayrıma gidilebilmesi adına, aktif işbirliği başvurusunda bulunacak olanlara katma değer yaratan belge sunma şartı getirilmiştir.

  • Uygulamada idari yaptırımlar bakımından kartel tarafları ile aynı şekilde sorumlu tutulan, topla-dağıt kartelinin tarafları ile dikey ilişki içerisinde olanların veya diğer kartel kolaylaştırıcılarının da aktif işbirliğinden yararlanmasına ilişkin hukuki belirlilik sağlanmıştır.

  • Başvuru sahiplerinin bir kartele taraf olmuş olabilecekleri düşüncesi ile aktif işbirliği başvurusunda bulunmaları ve söz konusu başvurunun Rekabet Kurulunca (“Kurul”) da kabul edilerek karara bağlanmasına karşın, yürütülen soruşturma sürecinin sonunda Kurul tarafından ihlalin kartel olarak değerlendirilmemesi halinde de Yönetmelik hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür.

  • Mülga Yönetmelik uyarınca, uygulanacak para cezalarında indirim yapılabilmesi için ilgili Kurum ile aktif işbirliğine giden teşebbüslerin, yöneticilerin ve çalışanların soruşturma raporu tebliğ edilmeden Kuruma önce bilgi ve belge sunması gerekiyorken; Yeni Yönetmelik ile uygulanacak para cezalarında indirim yapılabilmesi için soruşturma bildiriminin tebliğini takip eden üç ay içinde Kuruma bilgi ve belge sunma şartı getirilmiştir. Ancak, Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 1 uyarınca, bu üç aylık süre Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlatılan soruşturmalar bakımından uygulanmayacaktır.

  • Aktif işbirliği sonucunda para cezalarında yapılacak indirim oranları bir miktar düşürülmüştür. Bu çerçevede, indirim oranları; 1/3 indirim oranı uygulanan haller için %25, ¼ olarak indirim oranı uygulanan haller için %20 ve 1/6 indirim oranı uygulanan haller için %15 olarak güncellenmiştir.

 

Öte yandan, Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 2 uyarınca; Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan aktif işbirliği başvuruları bakımından, mülga Yönetmeliğin koşullar ve usule ilişkin hükümleri ile indirim oranlarına ilişkin hükümlerinden başvuru sahibi lehine olanların uygulanmasına devam olunacağı düzenlenmiştir.

Comments


bottom of page