top of page

İLAÇ GERİ ÖDEME DÜZENLEMELERİNDEKİ SON DÖNEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Geçtiğimiz aylarda; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (“SUT”) ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol’de (“Protokol”) yapılan değişikler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (“SGK”) 17 Şubat 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı “İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi” başlıklı duyurusu uyarınca, ilaç geri ödemelerine ilişkin fiyat indirim eşikleri ve geri ödemeye esas fiyat oranları güncellenmiştir. Değişikliklere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.


· İlgili değişiklikler doğrultusunda, geri ödeme kapsamında ilaçlarda uygulanacak indirimlere esas yeni ilaç fiyatı eşikleri ve indirim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
· Bu kapsamda önemle belirtmek gerekir ki; 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ doğrultusunda SUT’un “Eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı 4.4.2. maddesinde yapılan değişiklik ile, her bir eşdeğer grupta bulunan ilaçlar, o gruptaki en ucuz birim fiyatın %5 fazlasına kadar ödeme alabilecektir. Daha önce bu oran %10 idi.


· 4 Mart 2022 tarihinde imzalanan Protokol ile belirlenen kamu ilaç alımlarında uygulanacak indirim oranlarına ilişkin yeni eşikler ve indirim oranları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:Yeni eşiklere ve oranlara ilişkin tüm değişiklikleri bir araya getiren çalışmamızın sektör paydaşlarına faydalı olacağını umuyoruz.

Comments


bottom of page