top of page

İLAÇ GERİ ÖDEME BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GÜNCELLENDİSosyal Güvenlik Kurumunun (‘’SGK’’) resmi sitesinden yapılan 22.01.2024 tarihli itibarıyla İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul ve Esasların güncellendiği duyurulmuştur. Yeni usul ve esaslar yayım tarihi olan 22.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30.06.2022 tarihli İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.


Yeni usul ve esaslar ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:


  • Başvuru sahibi firma tarafından Alternatif Geri Ödeme Komisyonunca değerlendirilmek üzere yapılacak başvurularda sunulan alternatif geri ödeme modeline ilişkin bilgileri içeren İlaç Teklif Formu, İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul ve Esasların Ekleri arasına eklenmiştir.

  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliğine tabi ürünler olan Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

  • Alternatif Geri Ödeme Komisyonuna yapılacak başvurularda fiyat listesi çıktısı aranmayacağı belirtilmiştir.

  • Sağlık Uygulama Tebliği tanımı güncellenmiştir.

  • Başvuru kategorilerinden üçüncüsü ‘’ruhsat alınmaksızın satışına izin verilen tıbbi ürünler’’ ifadesi ‘’Sağlık Bakanlığı Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliğine Tabi Ürünler’’ olarak değiştirilmiştir.

  • Yapılan her bir başvuru için ‘’başvuru dosyası’’ ifadesi yeniden düzenlenmiş ve başvurulara ilişkin şekli değişiklikler yapılmıştır.

  • SGK Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği kapsamında sözleşme yenileme başvuruları İlk Kez Yapılan Başvuru olarak değerlendirileceği ve bu başvurularda eklenmesi gereken taahhütnamelere ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

  • Firmaların başvuru esnasında başvuru dosyası içerisinde sundukları taahhütnamelere yenisi eklenmiş ve bu taahhütnameye Ek-3C’de yer verilmiştir.

  • Başvuru sahibi firmalara SGK’ya sunulan tüm belgelerin birer örneğini saklama ve gerektiğinde SGK’ya sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

  • Listelerde yer alan ilaçlar için başvurularda ilacın ruhsat fotokopisi ve ruhsatname eki sertifika sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

 


İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslara bu link üzerinden erişebilirsiniz.

Comments


bottom of page