top of page

İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ


Daha önce paylaştığımız üzere, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (“Değişiklik Kararı”) 14 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Kararına paralel olarak, 14 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (“SGK”) internet sitesinde yayımlanan duyuru ile ilaçlarda uygulanan kamu kurumu iskonto oranları için belirlenen depocuya satış fiyatı baremlerinin de değiştirildiği açıklanmıştır.


Yapılan değişiklikler 15 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olup depocuya satış fiyatlarına (DSF) ilişkin eski ve yeni baremlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:


İlgili SGK duyurusuna bu linkten ulaşabilirsiniz.


Comments


bottom of page