top of page

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı. Özellikle, Yönetmeliğin 4. maddesi ile getirilen değişiklik tüketicilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin etiketler bakımından önem arz ediyor.


Anılan değişiklik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 11. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


“(1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.”


Yönetmelik ile getirilen değişiklikler 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Yönetmeliğe aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-4.htm

Comments


bottom of page