top of page

E-PAZARYERİ PLATFORMLARI SEKTÖR İNCELEMESİ NİHAİ RAPORU YAYIMLANDIRekabet Kurumu (“Kurum”), e-ticaret pazarının en önemli oyuncuları olarak değerlendirilen e-pazaryeri platformları hakkında yürüttüğü sektör incelemesini tamamlayarak, uzun süredir beklenen E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporunu (“Rapor”) yayımladı.


Raporda ilk olarak, perakende e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, bu gelişime etki eden faktörlerle birlikte incelenmiş ve e-pazaryerlerinin bahse konu gelişime etkisi, pazardaki konumları ile birlikte ele alınmıştır. Daha sonra ise, e-pazaryerlerindeki rekabet koşulları; tüketici ve satıcı profilleri, çok kategorili ürün grupları, pazar payları ve yoğunlaşma seviyeleri, pazardaki faaliyetlerin kapsamı gibi parametreler ışığında değerlendirilmiştir.


Raporun ilerleyen bölümlerinde; ağ dışsallıkları, çoklu erişim, ölçek ve kapsam ekonomileri, çift taraflılık, veri temelli işleyiş gibi e-pazaryerlerinin temel iktisadi özellikleri tanıtılmıştır. E-pazaryerlerinin davranışlarından kaynaklanan rekabet sorunları ise platformlar arası rekabet, platform içi rekabet ve tüketicilere yönelik endişeler bağlamında incelemiştir.


Raporun sonuç kısmında; e-pazaryerleri pazarında yaşanan gelişmelerin önemli bir pazar aksaklığı teşkil ettiği ve pazar payı asimetrisinin giderek belirginleşmesi yönündeki gidişatın, birleşme ve devralma işlemlerini tetikleyebileceği yönündeki öngörünün de gerçekleştiğinin söylenebileceği ifade edilmiştir. Bahse konu gelişmelerin, pazara, doğru araçlarla doğru zamanda müdahale edilmesi gerekliliğinin önemini ortaya koyduğu değerlendirilmiştir.


Raporun, dijital pazarlara yönelik olarak halihazırda yürütülen mevzuat çalışmalarına ve Kurum’un bundan sonraki soruşturmalarına ışık tutacağını düşünmekteyiz.

Comentários


bottom of page