top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARARBeşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (“Değişiklik Kararı”) 23.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Değişiklik Kararı ile, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara iki adet geçici madde (Geçici Madde 8 ve Geçici Madde 9) eklenmiştir.


  • Geçici Madde 8 ile,


- Etkin madde/maddeleri insan kanı ya da plazmasından elde edilmeyen, ancak üretim prosesinde insan kanı ya da plazmasından elde edilen kan bileşenleri yer alan ve


- Bu Geçici Madde 8 yürürlüğe girinceye kadar kan ürünü statüsünde fiyatlandırılmış olmakla birlikte, 11.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği hükümleri gereğince 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla kan ürünü statüsü sona erdirilerek immünolojik tıbbi ürün ruhsatı alması gereken ve aslında 31.12.2023 tarihinden sonra kan ürünü statüsünde fiyatlandırılma imkanı kalmayacak olan ürünler kapsama alınmıştır.


- Bu ürünler, esas itibarıyla organ naklinde kullanılmakta olup, 31.12.2023 tarihinden sonra immünolojik tıbbi ürün statüsüne geçirildikleri halde yürürlüğe konulan Geçici Madde 8’e bağlı olarak kan ürünü statüsünde fiyatlandırılmaya devam olunacaklardır.  • Geçici Madde 9 ile ise, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2023 yılı Temmuz ayında %30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlenmiştir.


Değişiklik Kararına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

댓글


bottom of page