top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA VE KAMU KURUM İSKONTOLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
23.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (“Değişiklik Kararı”), 25.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) yayımlanmıştır. İlgili düzenlemelerin getirdiği başlıca değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.


  • Değişiklik Kararı ile, bu kararın yayımlandığı 23.02.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Avro değerinin 2024 yılı için de uygulanacağı ve 2024 yılı için yeni 1 Avro değerlemesi yapılmayacağı düzenlenmiştir. Mevcut durumda, 1 Avro değeri 17.55 TL’dir.

 

  • Değişiklik Tebliği ile yapılan başlıca düzenleme ise, beşeri tıbbi ürünlerde uygulanan kamu kurum iskontosu oranlarına esas alınan depocuya satış fiyatı baremlerinin de yeniden belirlenmiş olmasıdır. Böylelikle, 21.12.2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinde yapılan duyuru ile paylaşılan baremler ile paralellik sağlanmıştır. İlgili duyuruda ve Değişiklik Tebliğinde 25.12.2023 tarihinden itibaren geçerli olduğu ifade edilen baremler aşağıdaki gibidir:

 

 

İskonto Baremi 1

İskonto Baremi 2

İskonto Baremi 3

İskonto Baremi 4

Önceki baremler

DSF 25,29 TL ve altı

DSF 25,30 TL (dahil) – 48,41 TL (dahil) arası

DSF 48,42 (dahil) – 72,93 TL (dahil) arası

DSF 72,94 TL ve üzeri

25.12.2023 tarihinden itibaren geçerli olan baremler

 

DSF 31,61 TL ve altı

DSF 31,62 TL (dahil) – 60,51 TL (dahil) arası

DSF 60,52 TL (dahil) – 91,16 TL (dahil) arası

DSF 91,17 TL ve üzeri

 

 


Comments


bottom of page