top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (“Karar”), 14.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar ile yapılan artış ve değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.


  • Kaynak ya da referans ürünü tespit edilemeyen ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin yeni esaslar yürürlüğe konulmuştur.


  • Ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları yeniden tespit edilmiş, depocular ve eczacılar için farklı fiyat baremleri belirlenmiştir:  • Mevcut Depocuya Satış Fiyatı 37.10 TL ve altında olan ürünlere 37.10 TL'yi aşmayacak şekilde, 37.11 TL (dâhil) ile 55.89 TL arasında olan ürünlere ise 55.89 TL’yi aşmayacak şekilde 4 TL'ye kadar artış verileceği düzenlenmiştir.


Comments


bottom of page