top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARARBeşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (“Karar”), 8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar ile yapılan artış ve değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.


  • Ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:  • Ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Avro değeri; 9 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere %25 oranında artırılmıştır.


  • Ürün barem değerleri Avro değerinde yapılan artış doğrultusunda güncellenmiş ve fiyat korumalı ürünler için 27.13 TL, diğer ürünler için 14.18 TL olarak belirlenmiştir.


  • Avro değeri artırıldıktan sonra uygulanmak üzere, kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünlerin fiyatlarının aşağıdaki oranlarda artırılmasına karar verilmiştir:
Ayrıca, bu artışların fiyat korumalı ürünlere en fazla 27.13 TL’ye (27,13 TL dahil) kadar, diğer ürünlere en fazla 14.18 TL’ye (14,18 TL dahil değil) uygulanacağı düzenlenmiştir.


  • Karar, yayımlandığı tarihte itibariyle yürürlüğe girmiştir.Comments


bottom of page