top of page

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN EN AZ BAŞLANGIÇ SERMAYESİ TUTARLARI YÜKSELTİLDİAnonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”), 25.11.2023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan Karar ile anonim ve limited şirketlerde en az başlangıç sermayesi tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


  • Anonim şirketler için öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 50.000 Türk Lirasından (“TL”) 250.000 TL’ye yükseltilmiştir.


  • Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler için öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 100.000 TL’den 500.000 TL’ye yükseltilmiştir.


  • Limited şirketler için öngörülen en az sermaye tutarı 10.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.


Anılan tutarlar 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacaktır.


Sermayesi belirtilen tutarların altında kalan mevcut anonim ve limited şirketlerin yeni düzenlemeye uygun bir sermaye artırımı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bu şirketler için de özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla yeni düzenlemeye uygun şekilde sermaye artırımı yapılması tavsiye edilmiştir.


Ayrıca bu değişiklikler, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenen ve Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen asgari sermaye tutarının en az beş katı sermayesi bulunan anonim şirketlerin avukat bulundurmasını zorunlu kılan hükmü de yakından ilgilendirmektedir.


Buna göre, Karar kapsamında yapılan değişiklikler ile 01.01.2024 tarihinden itibaren en az 1.250.000 TL (anonim şirketler için öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarının beş katı) sermayeye sahip anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat ile çalışma zorunluluğu olacaktır.

Comments


bottom of page