top of page

AKTİF İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇILDI28.09.2023 tarihinde Rekabet Kurumunun (“Kurum”) internet sitesinde yayımlanan duyuru ile Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı[1] (“Yönetmelik Taslağı”) kamuoyu görüşüne açılmıştır.


Bilindiği üzere, yürürlükte olan Yönetmelik, kartellerin ortaya çıkarılması için Kurum ile işbirliği yapan kartel üyesi teşebbüslere ceza uygulanmamasına veya uygulanacak cezalarda indirim yapılmasına imkân veriyordu.


Yönetmelik Taslağında yer verilen başlıca değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:


  • Esasen bir delil elde etme yöntemi olan aktif işbirliği müessesesi ile alternatif dosya sonuçlandırma usulü olan uzlaşma müessesesi arasında belirgin bir ayrıma gidilebilmesi adına, aktif işbirliği başvurusunda bulunacak olanlara katma değer yaratan belge sunma şartı getirilmiştir.


  • Uygulamada idari yaptırımlar bakımından kartel tarafları ile aynı şekilde sorumlu tutulan, topla-dağıt kartelinin tarafları ile dikey ilişki içerisinde olanların veya diğer kartel kolaylaştırıcılarının da aktif işbirliğinden yararlanmasına ilişkin hukuki belirlilik sağlanmıştır.


  • Başvuru sahiplerinin bir kartele taraf olmuş olabilecekleri düşüncesi ile aktif işbirliği başvurusunda bulunmaları ve söz konusu başvurunun Rekabet Kurulunca (“Kurul”) da kabul edilerek karara bağlanmasına karşın, yürütülen soruşturma sürecinin sonunda Kurul tarafından ihlalin kartel olarak değerlendirilmemesi halinde de Yönetmelik hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür.


  • Mevcut Yönetmelik uyarınca, uygulanacak para cezalarında indirim yapılabilmesi için ilgili Kurum ile aktif işbirliğine giden teşebbüslerin, yöneticilerin ve çalışanların soruşturma raporu tebliğ edilmeden Kurum’a önce bilgi ve belge sunması gerekiyorken; Yönetmelik Taslağı ile uygulanacak para cezalarında indirim yapılabilmesi için soruşturma bildiriminin tebliğini takip eden üç ay içinde Kurum’a bilgi ve belge sunma şartı getirilmiştir.


  • Aktif işbirliği sonucunda para cezalarında yapılacak indirim oranları bir miktar düşürülmüştür. Bu çerçevede, indirim oranları; 1/3 indirim oranı uygulanan haller için %25, 1/4 olarak indirim oranı uygulanan haller için %20 ve 1/6 indirim oranı uygulanan haller için %15 olarak güncellenmiştir.


Yönetmelik Taslağı 09.10.2023 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Görüş, öneri ve değerlendirmelerin Kurum’un internet sitesinde yer alan form üzerinden duzenleme@rekabet.gov.tr adresine gönderilmesi mümkündür.

[1] İlgili Yönetmelik “Pişmanlık Yönetmeliği” olarak da bilinmektedir.

コメント


bottom of page